Obnovljivi viri energije

Energija je za človeka zelo pomembna, saj si brez nje življenja enostavno ne moremo predstavljati. Med obnovljive vire energije štejemo vse tiste, ki jih zajemamo iz naravnih procesov. Vsi ti procesi so stalni. Obnovljivi viri energije so veter, vodni tok, sončno sevanje, zemeljski tokovi. Za obnovljive vire je značilno, da jih njihovo zajemanje ne izčrpa.

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije s katerih proizvajamo električno energijo v večini primerov zahteva različne ukrepe. Vodna energija lahko proizvede veliko količino energije, čeprav je 800 krat gostejša od zraka. Poznamo veliko načinov pridobivanja kot so mikro hidro sistemi in hidro električni sistem. Obnovljivi viri energije sonca poznamo vsi. To je energija, ki nam jo nudi sonce in je praktično neizmerna. Sončno energijo izkoriščamo s pomočjo fotovoltaike. S sončno energijo lahko ogrevamo naše bivalne prostore, hlajenje, ogrevanje tople vode in še veliko drugih možnosti. Obnovljivi viri energije so se v zadnjem obdobju močno razvili, saj je razvoj močno napredoval in zrasel. Tudi do 60%. Med vsemi energijami je največji razvoj doživela vetrna energija. najhitreje pa se razvijajo foto napetostni sistemi. Poznamo še mnogo več obnovljivih virov, kijih človek zna izkoriščati. Res pa je da je tehnologija, ki omogoča izkoriščanje mnogokrat predraga. Vendar z razvojem se bo tudi cena znižala.